Modification of HIF-1a, NF-akB, IGFBP-3, VEGF and adiponectin in diabetic foot ulcers treated with hyperbaric oxygen.
Anguiano-Hernandez YM1, Contreras-Mendez L1, de Los Angeles Hernandez-Cueto M1, Muand Oz-Medina JE1, Santillan-Verde MA2, Barbosa-Cabrera RE3, Delgado-
Quintana CA4, Trejo-Rosas S4, Santacruz-Tinoco CE1, Gonzalez-Ibarra J1, Gonzalez-Bonilla CR1

Cukrzycowe owrzodzenia stóp są częstym powikłaniem cukrzycy i pierwszą przyczyną nie traumatycznej amputacji kończyn dolnych. Wpływają na jakość życia, ograniczają produktywność społeczną i generują duże obciążenie ekonomiczne dla systemów opieki zdrowotnej. Terapia tlenem >1000hPA jest dodatkową metodą leczenia, ponieważ poprawia gojenie się ran w krótkim okresie. Wrzody u wszystkich pacjentów zagoiły się po miesiącu HBO2 (>1000hPA) i żaden z nich nie wykazał nawrotów podczas rocznej obserwacji.

Combination treatment of autologous bone marrow stem cell transplantation and hyperbaric oxygen therapy for type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled trial.
Estrada EJ1, Decima JL1, Bortman G1, Roberti J1, Romero EB1, Samaja G1,
Saavedra AR1, Martínez G1, Gutiérrez S1.

Zapotrzebowanie na insulinę było znacznie niższe w grupie interwencyjnej po 90, 180, 270 i 365 dniach. Leczenie skojarzone infuzji wewnątrztrzustkowej ASC i HBOT wykazało zwiększoną kontrolę metaboliczną i zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę u pacjentów z T2DM w porównaniu ze standardowym leczeniem.

Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy on Fatty Acid Composition and Insulin- like Growth Factor Binding Protein 1 in Adult Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Patients: A Pilot Study.
Resanović I1, Gluvić Z2, Zarić B3, Sudar-Milovanović E3, Vučić V4, Arsić A4,
Nedić O5, Šunderić M5, Gligorijević N5, Milačić D6, Isenović ER7.

Zmiany metaboliczne w cukrzycy insulinozależnej (IDDM) upośledzają rozszerzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do niedotlenienia tkanek i patologii mikronaczyniowej. Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT) może znacznie poprawić wynik stanów niedokrwiennych u pacjentów z cukrzycą insulinozależną (IDDM) i zmniejszyć powikłania naczyniowe. Celem naszego badania była ocena wpływu HBOT na skład kwasów tłuszczowych w osoczu (FA) i ekspresję białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu (IGFBP-1) u pacjentów z cukrzycą insulinozależną (IDDM). Nasze badanie obejmowało 24 dorosłych pacjentów z IDDM, u których zdiagnozowano powikłania naczyniowe obwodowe. Pacjenci odbyli 10 sesji inhalacji 100% tlenu w absolutnej atmosferze 2,4 przez 1 godzinę. Próbki krwi pobierano przy przyjęciu i po HBOT do pomiaru parametrów metabolicznych, składu FA i IGFBP-1. Pomiar składu FA w osoczu oznaczono metodą chromatografii gazowej. Ekspresję IGFBP-1 w surowicy oszacowano za pomocą analizy Western blot. HBOT obniżył poziom całkowitego cholesterolu we krwi, trójglicerydów i lipoprotein o niskiej gęstości. HBOT zwiększał poziomy poszczególnych FA w osoczu: kwas palmitynowy, kwas palmitolowy, kwas dokozapentaenowy i kwas dokozaheksaenowy oraz obniżony poziom kwasu stearynowego , kwas alfa linolenowy i kwas linolowy. Ekspresja IGFBP-1 wzrosła, podczas gdy poziom insuliny zmniejszył się w surowicy po HBOT. Nasze wyniki wskazują, że HBOT wywiera korzystny wpływ na pacjentów z cukrzycą insulinozależną (IDDM) poprzez poprawę profilu lipidowego i zmianę składu FA.

 

Potential benefits of hyperbaric oxygen therapy on atherosclerosis and glycaemic control in patients with diabetic foot.
Karadurmus N1, Sahin M, Tasci C, Naharci I, Ozturk C, Ilbasmis S, Dulkadir Z, Sen A, Saglam K.

Dwudziestu ośmiu pacjentów z owrzodzeniem stopy cukrzycowej w stopniu 2-4 wg Wagnera. Wszystkim pacjentom podawano 100% tlenu w atmosferze absolutnej 2400hPA przez około 105 minut, pięć razy w tygodniu przez łącznie 30 sesji. Poziom glukozy we krwi na czczo (FBG), hemoglobina A1c (HbA1c), pomiar insulinooporności (HOMA-IR), wysoka czułość białka Creaktywnego (hs-CRP), kwas moczowy, średnia objętość płytek krwi (MPV), pełna morfologia krwi  i profil lipidowy zostały przetestowane. Wykazano, że HBOT ma korzystny wpływ na miażdżycę tętnic i kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą.

 

J Physiol Sci. 2019 Jul;69(4):573-580. doi: 10.1007/s12576-019-00678-5. Epub 2019 May 6.
Mild hyperbaric oxygen: mechanisms and effects.
Ishihara A1.

Odpowiednie zaopatrzenie w tlen poprzez wystawienie na działanie łagodnego tlenu hiperbarycznego przy odpowiednio wysokim ciśnieniu atmosferycznym (1266–1317 hPa) i podwyższone stężenie tlenu (35–40% tlenu) ma możliwość poprawy metabolizmu oksydacyjnego w komórkach i tkankach bez barotraumy i nadmiernej produkcji wolnych rodników. Dlatego zespół metaboliczny i choroby związane ze stylem życia, w tym cukrzyca typu 2 i nadciśnienie, były hamowane i / lub poprawiane przez ekspozycję na łagodny tlen hiperbaryczny. Przyspieszył on indukowany wzrost zdolności oksydacyjnej mięśnia szkieletowego i hamował związany z wiekiem spadek zdolności oksydacyjnej mięśnia szkieletowego. Spadek neuronów dopaminergicznych z chorobą Parkinsona został zahamowany przez ekspozycję na łagodny tlen hiperbaryczny. W tym przeglądzie opisano korzystne skutki narażenia na łagodny tlen hiperbaryczny na niektóre chorobymetaboliczne i ich perspektywy.