Med Gas Res. 2019 Oct-Dec;9(4):238-240. doi: 10.4103/2045-9912.273963.
Revisiting the expanded use of hyperbaric oxygen therapy (>1000hPA) for treatment of resistant migraines.
Matera DV1, Smith B2, Lam B3.

23-letnia kobieta z 11-letnią historią migreny, która otrzymywała nieodpowiednie leczenie farmakologiczne od czasu jej rozpoczęcia. Migreny doprowadziły ją do znacznej utraty funkcji. Pacjentka była leczona w atmosferze 1500hPA w komorze hiperbarycznej/normobarycznej od poniedziałku do piątku przez 1 godzinę każdego dnia w sumie 40 sesji, ale zgłosiła brak kilku sesji w ciągu 8 tygodni. Przegapiono nie więcej niż 1 sesję w ciągu tygodnia, a pacjentka nie otrzymała żadnych innych metod leczenia migreny w tym okresie. Do 24 sesji w komorze pacjentka doświadczyła tylko jednej migreny z aurą, ale bez wyniszczającego bólu. Pacjentka stwierdziła, że przed rozpoczęciem leczenia w komorze nigdy nie miała migreny o tak małej intensywności i nie musiała brać żadnych dni wolnych od pracy lub szkoły. Obserwacja pod koniec jej 40-dniowego okresu leczenia ujawniła bardzo zadowoloną pacjentkę, która doświadczyła tylko jednego epizodu łagodnej migreny podczas całego przebiegu leczenia.