Hyperbaric oxygen (>1000 hPA) can induce angiogenesis and recover erectile function
Amir Hadanny MD, Erez Lang MD, Laurian Copel MD, Oshra Meir MD, Yair Bechor
MD, Gregory Fishlev MD, Jacob Bergan MD, Mony Friedman MD, Amnon Zisman MD &
Shai Efrati MD

30 mężczyzn ukończyło badanie i zostało uwzględnionych w końcowej analizie.  Średni wiek wynosił 59,2 lat, a średni czas trwania objawów przed włączeniem wynosił 4,2 lat. 24 z 30 mężczyzn (80%) zgłosiło poprawę erekcji po badaniu.