Cochrane Database Syst Rev. 2018 Apr 11;4:CD005007. doi:
10.1002/14651858.CD005007.pub4.
Hyperbaric oxygenation for tumour sensitisation to radiotherapy.
Bennett MH1, Feldmeier J, Smee R, Milross C.

Rak jest powszechną chorobą, a radioterapia jest jedną z dobrze znanych metod leczenia niektórych guzów litych. Hiperbaryczna terapia tlenowa >1000hPA (HBOT) może poprawić zdolność radioterapii do zabijania niedotlenionych komórek rakowych. Znaleźliśmy dowody, że HBOT poprawia miejscową kontrolę guza, zmniejsza śmiertelność i miejscowe nawroty nowotworów w przypadku nowotworów głowy i szyi.

 

Long-term experience of hyperbaric oxygen therapy for refractory radio- or chemotherapy-induced haemorrhagic cystitis.
Degener S1, Pohle A2, Strelow H3, Mathers MJ4, Zumbé J5, Roth S6, Brandt AS7.

Radioterapia i krwotoczne zapalenie pęcherza wywołane cyklofosfamidem są rzadkie, ale ciężkie powikłania występują u 3-6% pacjentów. Wykazano, że hiperbaryczne leczenie tlenem (HBOT) jest skutecznym sposobem leczenia krwiomoczu, który nie reaguje na konwencjonalne postępowanie. Nasze doświadczenie wskazuje, że HBOT jest bezpieczną i skuteczną opcją terapeutyczną w przypadku krwotocznego zapalenia pęcherza opornego na leczenie radiogenne i wywołane chemioterapią.

 

A recurrent, ischaemic ileocolonic anastomosis ulcer refractory to surgery treated with hyperbaric oxygen.
Pateria P1, Chong A2.

54-letni mężczyzna przeszedł prawą hemikolektomię i zespolenie jelita krętego z powodu raka stwierdzonego podczas kolonoskopii. Osiemnaście miesięcy później wystąpił u niego krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego z powodu owrzodzenia zespolonego, leczone przez wycięcie miejsca zespolenia i zespolenie jelita krętego. W ciągu następnych 12 miesięcy miał trzy epizody hematochezji. Kolonoskopia ujawniła 12-milimetrowy wrzód zespoleniowy wymagający dalszej resekcji okrężnicy i ponownego zespolenia. Dwa lata później wystąpił u niego niedokrwistość z niedoboru żelaza. Wolał wyczekujące zarządzanie i otrzymał dziesięć naparów żelaza w ciągu następnych czterech lat. Następnie rozwinął bezbolesną hematochezię. Kolonoskopia wykazała 15 mm liniowy wrzód z łagodnym wyciekiem w zespoleniu. Histologia była zgodna z chorobą wrzodową niedokrwienną; nie było dowodów na nawrót raka. Wrzód pozostawał oporny na leczenie endoskopowe i medyczne, co stwierdzono podczas trzech kolejnych kolonoskopii. Zaproponowano leczenie hiperbaryczne tlenem (HBOT), który odbył 30 sesji w ciągu sześciu tygodni. Kolonoskopia po zakończeniu HBOT ujawniła gojenie się owrzodzenia. U pacjenta nie wystąpiły już żadne jawne krwawienia, a ferrytyna w surowicy nadal spontanicznie wzrastała w ciągu 12 miesięcy obserwacji.