Utility of Hyperbaric Oxygen Therapy for Acute Acoustic Trauma: 20 years’
Experience at the Japan Maritime Self-Defense Force Undersea Medical Center.
Oya M1, Tadano Y1, Takihata Y1, Ikomi F2, Tokunaga T1.

Ostry uraz akustyczny, który jest rodzajem niedosłuchu zmysłowo-nerwowego, jest spowodowany nadmierną stymulacją akustyczną. Doniesiono, że hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT >1000hPA)) jest skuteczna w ostrym urazie akustycznym. Dwadzieścia sześć z 37 uszu (70,2%) wykazało poprawę słuchu, a 31 z 37 uszu (83,9%) wykazało poprawę objawów.